В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №1591

Незаконно преградена улица

Начало
11.05.2022
ID:
1591

Незаконно строителство

Подаден от: Ивайло Велев

Място/адрес: ул. "Мелница Асенова крепост"

Описание: Лицето Мирослав Николов Демерджиев е поставил заграждение на ул. "Мелница Асенова крепост, като по този начин ограничава достъпа на лица и превозни средства, включително на органите на МВР и Бърза помощ. Посочената улица е публична общинска собственост. В администрацията на общината има подаден писмен сигнал преди през 2021 г. на който няма отговор.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 11.05.202216:29
    Здравейте, уведомяваме Ви, че пътния участък който цитирате в сигнала си, е част от републиканската пътна мрежа и е изцяло собстевност на Агенция пътна инфрастурктура (АПИ) - Пловдив. Тази преграда е съгласуване с АПИ-Пловдив и не е в компетенциите на община Асеновград да издава подобни разрешения или да премахне преградата.
  • 11.05.202213:51
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали