В процес 66 Приключени 1947

Сигнал №1577

Предложение за позициониране на бъдещ Войнишки паметник в Асеновград

Начало
04.05.2022
ID:
1577

Предложение

Подаден от: Атанас Кендев

Място/адрес: 4230, Асеновград, ул "Илинден" 27

Описание: Във връзка с информацията от 29 април 2022 г. за обсъждане на проблема с липсата на Войнишки паметник в града изпращам предложение за ново място. То е в центъра на града, до сградата на администрацията и Библиотеката. На юг от библиотеката съществуват пустеещи парцели с обща площ около 2 дк. Парцели, които в момента са язва със саморасли храсти, тръби с канализационни води и свличащи се земни маси. Те са с кадастрални номера 00702.519.541, 00702.519.159, 00702.519.529, включена и улица с номер 00702.519.530. Характеристики: Вид собств. Общинска частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m). При покана за обществено обсъждане, бих аргументирал това мое предложение в дискусия със специалисти архитекти, историци, скулптори монументалисти и граждани.


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 06.06.202211:24
    Здравейте, уведомяваме Ви, че при извършената проеврка от страна на община Асеновград на кадастралните номера предложени от вас за позициониране на Войнишки паметник в Асеновград се устонави, че същите са частна собственост. Община Асеновград продължава да търси и очаква предложения от гражданите за най-подходящото място за изграждането и позиционирането на паметника.
  • 04.05.202209:07
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали