В процес 108 Приключени 2601

Сигнал №1569

Пропадане на ул. Велико Търново до №24 от преминаване на тежкотоварни камиони.

Начало
20.04.2022
ID:
1569

Пропаднал път

Място/адрес: ул. „Велико Търново“ 24, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: На 20.04.2022г. от около 09.00ч до 17.00ч тежкотоварни камиони на строителна фирма превозваха пръст от земен изкоп по ул.Велико Търново.Около 15.00ч живущите на ул В.Търново №22,№24,№26 забелязахме,че при преминаването на камионите настилката пред В.Търново 24 се е компрометирала и бетонните блокчета, с които е изградена са начупени и разместени като през тях е невъзможно преминаването на Автомобили и пешеходци.Около 16.00ч. е сигнализиран по телефона дежурния на Община Асеновград,който ни уведоми,че към момента не може да се направи нищо по проблема.След начупването и разместването на най-долните редове бетонни павета(блокчета) започнаха да се свличат и по-горните редове от пътната настилка поради неукрепеността им по наклона на пътя.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител