В процес 61 Приключени 2547

Сигнал №1568

Неправилно подкастрено дърво

Начало
19.04.2022
ID:
1568

Друго

Подаден от: Борислав

Място/адрес: ул. „Лозница“ 5, 4232 жк. Запад, Асеновград

Описание: Сутринта на 19 април 2022 зад блок 108 с помощта на специализирана техника се подкастри дървото, намиращо се зад секцията на вход Б. Процесът по подкастряне е видимо извършен неправилно с което се нарушава целостта на самото дърво и се ликвидира неговото развитие. Какви мерки ще бъдат предприети по отношение на дървото и спрямо фирмата, която е извършила тази процедура?


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 27.04.202214:06
    Във връзка с подаден Ваш сигнал на 19.04.2022 г. , се извърши проверка на място от служители на отдел „ЕОС”. Посоченото от Вас дърво са премахнати само клоните с наличие на суховършие, което е предпоставка за падане на сухи клони, а в близост има паркова архитектура (пейки и маса). Подкастрянето на дървото няма за цел да прекъсне неговото развитие, а точно обратното да стимулира растежа. През пролетния сезон дървесната и храстова растителност се намират в процес на вегетация и този сезон се извършва резидба само на сухи клони или такива който застрашават живота и здравето на гражданите. Относно мерките който ще се предприемат в есенно- зимния период дървото ще бъде подкастрено на височина след приключване на вегетационния период.
  • 19.04.202216:42
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали