В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №1549

ремонт на път асеновград кърджали

Начало
10.04.2022
ID:
1549

Въпрос

Място/адрес: XWX2+5J Асеновград, България

Описание: До зам.Кмета по строителството на Община Асеновград. Собственик съм на имоти с идентификатори 49309.1.199 и 49309.1.200 След поставянето на мантинели на въпросния път достъпът до земеделските ми имоти е ограничен напълно.Съседите ми с имоти 49309.1.253 и 49309.1.109 въпреки променените статути на земеделските земи също са ограничени с мантинели. Моля,да вземете отношение освен премахването на мантинелите да се осигури и вход към имотите през отводнителните канали които са около 2м под нивото на пътя. Търсих информационна табела за възложител и изпълнител на обекта към които да задам въпросите си,но такъв не видях никъде. Предполагам че тези проекти са съгласувани с община Асеновград,за това и въпросът ми е към Вас. Благодаря за отговора!


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 19.04.202216:55
    Уважаеми г-н Дурмуш, със сигнал до Общината, в качеството си на собственик на поземлени имоти 49309.1.199 и 49309.1.200 по кадастралната карта на с.Мулдава, сте отправил искане за прекъсване на мантинелата на републикански път II – 58 /Кърджали – Асеновград/ и осигуряване на достъп до имотите Ви. Във връзка с горното, Ви уведомяваме за следното: След направена справка в кадастралната карта на с.Мулдава се установи, че поземлени имоти 49309.1.199 и 49309.1.200 граничат освен с републиканския път и с ПИ 49309.1.7, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, който осигурява транспортния достъп до Вашите имоти. Достъпа до имотите Ви от главното шосе следва да се осъществява на определените по проект места за достъп до масивите земеделски земи, а в самите масиви движението се осъществява по полски пътища. Рехабилитацията на републикански път II – 58 /Кърджали – Асеновград/ се извършва от Агенция „Пътна инфраструктура“ и за промени в проекта следва да се отнесете към тях, в частност Областно пътно управление – Пловдив.
  • 11.04.202208:34
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали