В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №1544

Заповед № 41/9.11.2021г. на главния архитект на Община Асеновград.

Начало
07.04.2022
ID:
1544

Въпрос

Подаден от: Мария Неделчева Зафирова

Място/адрес: ул. „Поп Матей“ 1В, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: Съгласно проведен телефонен разговор с Гл.архитект на Община Асеновград, любезно Ви молим да изпратите на мейла, посочен в данните Заповед № 41/9.11.2021г. на главния архитект на Община Асеновград. Заповедта е необходима във вразка с удостоверяване на подпис върху издадено Разрешение за строеж от архитект, а съгласно чл .148, ал.2 от ЗУТ заверката се извършва от главен архитект.


Статус: Приключен
Оценка: 4 от 1 потребител