В процес 186 Приключени 2716

Сигнал №154

Нови дупки на пътя между Асеновград и Козаново

Начало
24.04.2020
ID:
154

Опасна улична дупка

Подаден от: Мария Миткова

Място/адрес: 40-те извора 7А, с. Козаново

Описание: Уважаеми Дами и Господа, Бих искала да Ви, уведомя че отново са се появили огромни дупки между с. Козаново и Асеновград. Има няколко дупки на ул. Козановско шосе почти до гробищата и преди това. Моля, да вземете мерки и да ги запълните. Благодаря за обратния отговор. Поздрави


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 20.07.202009:25
    Уважаема г-жо Миткова, в допълнение към отговора, който получихте към този сигнал, Ви информираме, че служители на Областно пътно управление - Пловдив (ОУП) са запознати със експлоатационното състояние и пътната маркировка и републикански път III-667 „Плодовитово – Първомай – Асеновград“, както и в посочения участък – след табелата на село Козаново. Въпреки ограничените финансови средства, осигурени от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) за поддържане на пътищата, през април ОПУ - Пловдив преасфалтира 360 метра от износващия слой от км. 34+804 до км. 35+164 и извърши локален ремонт на най-повредения участък от км. 34+790 до км. 34+821. Служителите не са успели да направят хоризонтална маркировка, тъй като срокът на договорите, сключени от АПИ с фирмите, извършващи тази дейност на територията на област Пловдив, е изтекъл. До момента няма сключени нови, което затруднява възлагането им. След сключването на нови договори и при осигурени финансови средства ще бъдат изпратени заявки в АПИ и след одобряването им, хоризонталната маркировка ще бъде положена. Относно косенето на избуялата растителност, АПИ не може да осигури заявените средства. ОПУ - Пловдив със собствена техника и персонал планира да извърши косене на банкети по път III-667 „Плодовитово – Първомай – Асеновград“, в най-скоро време.
  • 08.05.202016:58
    Уважаема г-жо Миткова, уведомяваме Ви, че посоченият от Вас път е част от републиканската пътна мрежа, която се подържа от Агенция "Пътна инфраструктура". Община Асеновград препрати сигнала Ви по компетентност до Областно пътно управление - Пловдив.
  • 24.04.202016:36
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали