В процес 100 Приключени 2826

Сигнал №1535

Сметища около с. Мулдава

Начало
04.04.2022
ID:
1535

Отпадъци/почистване

Подаден от: Елен Джиголинов

Място/адрес: XWQM+Q4 Мулдава, България

Описание: Нерегламентираните сметища по рекичката от 40-те извора към с. Мулдава по селският път не са почистени или има нови. Рекичката е замърсена от отпадъци и оборска тор.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 08.04.202215:09
    Във връзка с сигнал за нерегламентирани замърсявания е изпратено писмо до кмета на с. Мулдава за предприемане на действие по почистването му. Срокът е до 20.04.2022 г., след което ще бъде извършена повторна проверка за изпълнение на предписанието. При неизпълнение ще бъдат предприети действия по налагане на санкции.
  • 04.04.202217:23
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали