В процес 61 Приключени 2546

Сигнал №1532

Защитена местност

Начало
01.04.2022
ID:
1532

Предложение

Подаден от: Живко Тодоров

Място/адрес: XVPF+87 Асеновград, България

Описание: Пиша ви във връзка инициативата на община Асеновград за защитени територии и обекти.Аз като дългогодишен любител по херпетология мога да предложа римския път над Асенова крепост.Видовото разнообразие на влечуги в тази местност е огромно срещал съм: Смок мишкар,малък стрелец(доста рядък вид) ,пясъчна боа (още по рядък вид) , Голям стрелец,шипобедрена и шипоопашата костенурки.Аз като любител херпетолог мога да заявя че от гледна точка на видовото разнообразие е изключително богат район. Благодаря.


Статус: Приключен
Оценка: 4 от 1 потребител