В процес 147 Приключени 2620

Сигнал №1469

Сметосъбиране в село Лясково

Начало
22.02.2022
ID:
1469

Отпадъци/почистване

Подаден от: ЖАНЕТА ДИМЧЕВА

Място/адрес: с Лясково

Описание: Моля спешно да предприемете действия за сметопочистването и сметоизвозването в село Лясково. От два месеца не са извозвани битовите отпадъци и гледката в момента е потресаваща. Красивата природа и хората не заслежаваме това...


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 24.02.202210:16
    Уважаема госпожо Димчева, във връзка с получен сигнал от Вас на 22.02.2022г., относно установяване на замърсявания на територията на с.Лясково около разположените съдове за битови отпадъци Ви уведомяваме, че е възложено на Михаела Камбарова – старши специалист на населеното място да предприеме мерки по почистането им в срок до 11.03.2022г.
  • 22.02.202213:46
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали