В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №1456

Незаконно надстрояване на два етажа

Начало
10.02.2022
ID:
1456

Незаконно строителство

Място/адрес: кв. Долно Воден, ул. Драва 21

Описание: !ЖАЛБА! Кмет на община Асеновград, г-н Христо Грудев. Уважаеми господа, моля да бъде обърнато внимание за спешна проверка на място във връзка с незаконно строителство, надстройка не на един ,а на два етажа на съществуваща жилищна сграда в имот с КИ 99088.503.516 кв. Долно Воден. Находящ се на улица Драва 21, кв. Долно Воден. Извършено на своя глава от лицето Шабан Османов Абдурахманов. Разчитам на спешна намеса от ваша страна, защото ако всеки почне така - какво става? Ще следя дали ще се обърне внимание. Благодаря Ви за вниманието. С Уважение, Г - М!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 13.07.202210:54
    Здравейте, уведомяавме Ви, че след извършена проверка от служители на община Асеновград е установено изграждането на три етажна жилищна сграда с необходимите строителни книжа и разрешения. За четвъртия етаж има становище от инженер конструктор, че е търпим строеж сагласно параграф 127 от ЗУТ. РДНСК е запознат със случая.
  • 11.02.202208:17
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали