В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №1454

Отпадъци от Аптека Марешки

Начало
10.02.2022
ID:
1454

Отпадъци/почистване

Място/адрес: Асеновград, пл. България 2, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: Служителите на Аптека Марешки, находяща се на :Асеновград, пл. България 2, 4230 Център, Асеновград, България, оставят системно отпадъци от касовите апаратати, кашони пълни с рецепти и опаковки от лекарства извън контейнерите за сметоизвозване. Тези отпадъци се носят от вятъра по целия квартал, пълнят дворовете и околните заведения. Гледката е прекрасна. Многократно ги молим да изхвърлят отпадъците си в контейнерите, но те отказват- слагат ги до контейнерите.


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 14.02.202216:40
    Уважаеми Господин Начев, уведомяваме Ви, че на 10.02.2022 г. е извършена проверка от служители на отдел „Екология и околна среда“ и Аптека „Марешки“ находяща се на пл. “България“ № 2. Съставено е предписание със срок до 28.02.2022 г. да бъде сключен договор с фирма притежаваща необходимите разрешителни съгласно чл.35 от Закона за управление на отпадъците, на която да бъдат предадени образуваните от дейността на аптеката отпадъци от опаковки. До сключването на договора, отпадъците трябва да се съхраняват от аптеката, а не да се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци. При неизпълнение ще бъдат наложени предвидените в Закона административни санкции.
  • 10.02.202210:45
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали