В процес 147 Приключени 2620

Сигнал №145

Нерегламентирано сметище в кв.Запад

Начало
15.04.2020
ID:
145

Отпадъци/почистване

Подаден от: Адриян Белчев

Място/адрес: гр.Асеновград кв.Запад зад ресторант Тихия кът

Описание: Огромен парцел превърнат във сметище


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 26.04.202022:07
    Уважаеми г-н Белчев, във връзка с Вашия сигнал, беше извършена проверка от служители на отдел "ЕОС", от която се установи нерегламентирано замърсяване в близост до бившия ресторант "Тихия кът". След извършена справка по кадастралната карта на Асеновград се констатира, че замърсените имоти са частна собственост. На основание от Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на община Асеновград, чл.22 /1/, всички лица, собственици и ползватели на недвижими имоти или части от тях, са длъжни да почистват и поддържат чистотата на сградите, незастроените части на имотите (дворовете) и определените прилежащи територии, да почистват тротоарите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите и да спазват регламентирания с настоящата наредба ред за третиране на всеки конкретен вид отпадък. В изпълнение на гореописаната наредба, почистването на замърсените терени е задължение на техните собственици.
  • 16.04.202010:51
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали