В процес 38 Приключени 1744

Сигнал №1388

Опасни отводнителни шахти

Начало
16.01.2022
ID:
1388

Опасна улична дупка

Място/адрес: ул. „Нишана“ 4, 4230 Център, Асеновград, България

Описание: На улица "Нишана" между № 4 и № 14 се наблюдава следното: 1. В средата на пътното платно се е отворила опасна дупка около капака на канализационната шахта и създава опасност от пропадане. Дупката е трудно забележима за преминаващите автомобили и пешеходци и нараства на диаметър с всеки изминал ден. 2. Запушен с пясък и наноси е линейният отводнител в близост до шахтата в т.1 (непосредствено под склона на "Нишана" 14). През изминалите дъждовни дни отводнителната система на практика не работеше, като вместо това водата се стичаше безконтролно надолу по улицата, оставяйки след себе си кална диря. 3. След полагането на паважа по улицата, слягането на пътя доведе до пропадане при спускане в частта на пътя до линейния отводнител, което нанася щети на много автомобили.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител