В процес 150 Приключени 2620

Сигнал №1381

Неработещо улично осветление

Начало
14.01.2022
ID:
1381

Неработещо улично осветление

Място/адрес: ул.,, Родолюбие"№38

Описание: Уличното осветление на ул.,, Родолюбие" 38, 40, 42 и продължение, както и на ул.,, Стою Шишков" и ул. ,, Осогово" не работи от около месец. Моля да бъдат взети мерки, защото в рамките на два месеца, това се случва за втори път!


Статус: Приключен
Оценка: 4 от 1 потребител