В процес 186 Приключени 2716

Сигнал №1364

препълнени контейнери за разделно събиране на отпадъци

Начало
09.01.2022
ID:
1364

Отпадъци/почистване

Място/адрес: улица Васил Петлешков

Описание: Преди няколко месеца подадох сигнал за препълнени контейнери за разделно събиране на ул. В.Петлешков. В резултат контейнерите бяха изпразнени - еднократно. В момента те са пак препълнени и мястото около тях се превръща в сметище. Забелязвам, че така е на много места в Асеновград. Трябва ли периодично да се подават сигнали от гражданите, за да си върши работата фирмата, която е сключила договор с общината?! Би трябвало да има контрол по договора и ако фирмата не си изпълнява задълженията по него, да има съответни действия от страна на общината.


Статус: Приключен
Оценка: 4 от 1 потребител

История на промените

  • 11.01.202211:03
    Уважаема госпожо Васева, съгласно чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците „Кметът на общината отговаря за: организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци“. Община Асеновград е сключила договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки – „БУЛЕКОПАК“ АД. Разположените контейнери са спрямо броя на населението на общината. Договорът е безвъзмезден и се обслужва по график предложен от фирмата и одобрен от общината. Контейнерите с жълт цвят се обслужват 2 – пъти месечно, в два последователни дни, четири пъти месечно, а тези със зелен цвят - веднъж на три месеца. Контейнерите ще бъдат обслужени на 13.01. или 14.01.2022 г. спрямо графика за обслужване.
  • 10.01.202208:21
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали