В процес 193 Приключени 2657

Сигнал №1339

Замърсено и занемарено корито на река Чая

Начало
22.12.2021
ID:
1339

Отпадъци/почистване

Място/адрес: Корито на река Чая

Описание: Има боклуци по неокастрените клони, храсти и друвчета по коритото на Чая. Освен че околната среда не е запазена и не е почистена, гледката е жалка и потискаща. Благодаря за вЕмбето на незабавни мерки за почистването и по-дългосрочни мерки това да не се повтори.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 04.01.202215:51
    Уважаема госпожо Гъркова, уведомяваме Ви, че след приключване на процедурата по оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените територии река Чая ще бъде почистена от дървесна и храстова растителност. Почистването ще бъде извършено преди настъпване на вегетация, а именно преди пролет 2022 година.
  • 23.12.202108:17
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали