В процес 183 Приключени 2648

Сигнал №1313

Кога ще бъде окастрена растителността в реката??

Начало
08.12.2021
ID:
1313

Отпадъци/почистване

Подаден от: Иванка

Място/адрес: ул. Съединение. гр. Асеновград

Описание: Вече два сезона, никой не праща екипи за окастряне на растителността в коритото на р. Чая. Всички си плащаме данъци и не получаваме никакво обслужване от страна на общината!! Растителността става все по-буйна и нито през летния, нито през есенния сезон някой дойде да я окастри. Вече е зима и ни интересува КОГА общината ще прати екип?????????


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 09.12.202115:31
    Уважаема Госпожо, относно Вашето запитване за почистването на река Чая Ви уведомяваме, че след приключване на процедурата, която е започната, а именно за оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените територии. Почистването ще бъде извършено преди настъпване на вегетация, а именно преди пролет 2022 година.
  • 08.12.202112:12
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали