В процес 194 Приключени 2653

Сигнал №1276

Опасно дърво

Начало
18.11.2021
ID:
1276

Друго

Подаден от: Георги Кръстев

Място/адрес: ул. "Никола Кръстев" № 5

Описание: На улица "Никола Кръстев" №3 в гр. Асеновград има дърво - липа. Същото дърво е прораснало и клоните му при вятър се удрят в покрива на къщата, находяща се на същия адрес. По този начин разрушават покривното покритие от керемиди и бутат цели керемиди на тротоара пред къщата. Всичко това води до застрашаване живота и здравето на преминаващите по тротоара пешеходци. Ето защо Ви моля да вземете необходимите мерки за окастряне на клоните на гореописаното дърво най-скоро време. Прилагам снимка.


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител