В процес 61 Приключени 2547

Сигнал №1211

С. ЛЕНОВО

Начало
19.10.2021
ID:
1211

Отпадъци/почистване

Място/адрес: С. Леново

Описание: При влизане в селото първата пресечка в дясно,до параклис се намират четири контейнера, които вече в продължение на три дни са под всякаква критика. Имам снимков материал, но не ми е резрешен да ги кача от сайта ви. ПТова не е първият път, в който са такива. Направете нещо!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 21.10.202116:46
    Във връзка с Ваш сигнал, постъпил на 19.10.2021г. на електронния портал за сигнали на Община Асеновград, Ви уведомяваме, че сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци на населените места на територията на Община Асеновград се извършва съгласно одобрена план сметка за 2021г. и наличните финансови средства. През 2021г. за с. Леново е предвидено обслужване на съдовете за отпадъци да бъде два пъти месечно. През м. октомври 2021г. обслужването на съдове в с. Леново е на датите 12 и 26 октомври. При следващото обслужване на селото, отпадъците ще бъдат почистени.
  • 20.10.202108:58
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали