В процес 194 Приключени 2653

Сигнал №1184

Табела "Водате е негодна за пиене"

Начало
06.10.2021
ID:
1184

Въпрос

Подаден от: Даниела Бакларова

Място/адрес: има ли изследвания, които да доказват, че водата е негодна за пиене и по кои показатели не отговаря

Описание: Извор "Топлика" при църква "Св. Богородица" Рибната


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

История на промените

  • 06.10.202112:57
    Уважаема г-жо Бакларова, във връзка с постъпило писмо в община Асеновград от Регионална здравна инспекция (РЗИ) – Пловдив, Ви информираме, че на 14.09.21 г. от тях е извършена проверка по систематичен здравен контрол за анализ по мониторинг на местни водоизточници - чешми. От взетите проби е установено, че водната проба от чешмата, намираща се под ВиК –Асеновград, не съответства по показател – коли титър, според който се поставя оценка на бактериологичния състав на водата. Резултат от изследването на РЗИ – Пловдив е показал, че изпитването е 20 см³, при стойност и допуск на показателя > 30 см³. Изискването е поставено в санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода. С оглед на горното, общинска администрация - Асеновград уведоми населението, като постави табели, че водата от посочената чешма не е годна за пиене. Тя може да се използва само за санитарно-битови нужди, до установяване съответствието й по показатели, съгласно нормите. За по-подробна информация може да се обръщате към РЗИ – Пловдив, откъдето към община Асеновград е отправено предписанието само за изпълнение.

Всички видове сигнали