В процес 61 Приключени 2547

Сигнал №1160

Относно изчезнал контейнер за сметосъбиране

Начало
29.09.2021
ID:
1160

Отпадъци/почистване

Място/адрес: Ул. Патр. Евтимий 73

Описание: На улицата пред къщата на адреса- ул. Патр. Евтимий 73, Асеновград, от години имаше контейнер за отпадъци ,тип бобър. Със сигурност той фигурира и във вашите схеми и разчети. Но от 2-3 месеца насам, той изчезна и хората които изхвърляха отпадъка в него , вече го правят в двата контейнера , по- надолу от него , находящи се на кръстовището на ул. Акация и ул. Патр. Евтимий. Това съответно доведе до резултат целодневното им препълване и постоянно разсипване на отпадък на площите около тях. Предвид и редкия график за тяхното изпразване, ние, най- близките съседи , за да не вкарва вятъра боклуци в дворовете ни , се налага постоянно ръчно да събираме разпиления боклук и да го хвърляме при възможност. Затова настоявам контейнера да се върне на своето място, цитирано по-горе на адреса си .


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 22.10.202115:58
    Уважаеми госопдин Стойков, уведомяваме Ви, че местоположението на описания в сигнала Ви контейнер е неподходящо и същият няма да бъде върнат на мястото, а именно ул. “Патриарх Евтимий“ № 73. В непосредствена близост до адреса Ви се намират 2 броя съдове тип „бобър“, които може да използвате за изхвърляне на битовите отпадъци. Графика за обслужване на контейнерите тип „бобър“ на територията, на град Асеновград е ежедневно обслужване – 7 дни в седмицата.
  • 29.09.202113:55
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали