В процес 93 Приключени 2823

Сигнал №1133

контейнери за разделно събиране

Начало
17.09.2021
ID:
1133

Отпадъци/почистване

Място/адрес: улица Васил Петлешков

Описание: Контейнерите за събиране на пластмасови, метални и хартиени отпадъци, разположени в началото на ул. Васил Петлешков, вече втори месец не се изпразват. Препълнени са, около тях се трупат още отпадъци и хората, които искат да събират разделно, няма къде да изхвърлят това, което са събрали. Коя фирма отговаря за тези контейнери и защо не си изпълнява задълженията?


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 23.09.202108:28
    Уважаема Госпожо Васева, организацията отговаряща за контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки е „БУЛЕКОПАК“ АД. Сигнала е предаден на фирмата изпълнител и същата ще бъде пренасочена на адреса за обслужване на съдовете.
  • 20.09.202108:57
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали