В процес 108 Приключени 2601

Сигнал №1120

Незаконно строителство

Начало
11.09.2021
ID:
1120

Незаконно строителство

Подаден от: Здравка

Място/адрес: Преслав 4

Описание: Незаконо настрояване на беседка върху незаконна настроена построика и ограничаване на достъп до жилещтна зграда


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 15.11.202114:42
    Здравейте! Относно вашия сигнал за обект Магазин за хранителни стоки и надстрояване в УПИ III - 1088, 1089, кв. 94 по плана на гр. Асеновград Ви уведомяваме, че е необходимо да се определи начина на ползване на имота от компетентен орган. При наличие на спор за материално право между собствениците на имота е задължително да уведомите общинска администрация гр. Асеновград за решението на съда.
  • 13.09.202111:06
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали