В процес 94 Приключени 2818

Сигнал №1116

Невъзможен достъп до гаражи

Начало
08.09.2021
ID:
1116

Друго

Място/адрес: Асеновград. Кв. Запад. Бл. Възход

Описание: Имаме неудобство, заради паркирани лични автомобили пред собствените гаражи, които гаражи се ползват за склад, за работилница, за прибиране на дърва, само не и на автомобил. Така се затруднява прибирането и изваждането на автомобилите на малкото хора, които ползваме гараж по предназначение. Нито един от гаражите не е с променен статут за хранителен склад, или работилница, но като помоиш да си измести колата, казва "аз съм си пред гаража". А, за да извадя, или прибера моята кола ( налагало се е по 6 пъти на ден), аз трябва да стоя и да чакам, да измести някой колата си, та да мога аз да си отворя вратите на гаража и да прибера моята. Да, наистина си седят пред гаражите, но ние не можем да достъпим нашите, заради тясно пространство! Моля, за намеса от съответните органи!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 12.11.202109:36
    Уважаема госпожо Димитрова, уведомяваме Ви, че съгласно чл. 17./9/ от НАРЕДБА за преместваемите обекти , елементи на градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни елемнти на територията на община Асеновград "не се разрешава ползането на общинси имот предназначен за разоплагане на гаражна клетка за местодомуване на леко моторно превозно средство за други цели. При констатирани нарушения гаражната клетка се премахва при условията и по реда на чл. 57а от ЗУТ и чл. 63 от настоящата наредба".
  • 08.09.202113:56
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали