В процес 192 Приключени 2653

Сигнал №1094

Кастрация на безстопанствени кучета

Начало
26.08.2021
ID:
1094

Въпрос

Подаден от: Марина Георгиева

Място/адрес: Асеновград

Описание: Здравейте! След приключване на акцията, за кастрация на безстопанствени кучета, остават няколко въпроса. 1. Защо при капацитет 17-20 кучета на ден имаме обработени животни -22 бр.за два дни? 2. Имало ли е улов на вече кастрирани/ маркирани животни? 3. От къде бяха заловени и са върнати обработените животни? 4.Колко от кучетата получиха пълният пакет услуга - кастриране, ваксиниране, маркиране и чипиране? Каква е крайната цена платена за 22 бр. кучета от страна на Общината? 5. В акцията участваха ли представители на НПО? 6. Какви манипулации са извършени при улова на куче със стара марка 442 и нова 1288, което е било, според хора полагали грижи за него, вече кастрирано? 7. За кога е предвидена следваща акция? Благодаря!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 09.09.202108:36
    Уважаема госпожо Георгиева, във връзка с Ваш сигнал, подаден на 26.08.2021г. Ви предоставяме следната информация за извършената работа на мобилна кастрационна клиника. По т. 1 – При обхода на града за улов на некастрирани безстопанствени кучета същите почти липсваха. В двата поредни дни броя на необработените безстопанствени животни беше много малък, поради тази причина броя на обработените животни е 22. Макар призива на общинска администрация за оказване на съдействие от доброволци, помощ не ни бе оказана никаква, с изключение на НПО „Дай лапа“. По т. 2 - При акцията бяха уловени и 2бр. кастрирани кучета с паднали ушни марки. Те бяха обезпаразитени, ваксинирани, маркирани, с поставена нова ушна марка, чипирани и пуснати на мястото, от където са уловени. Новите ушни марки са под номера № 1288 и № 1295. По т. 3 – на 18.08.2021г. кучетата са уловени и върнати на следните места: - Парк „Пожарна“ – 1бр. - Ул. Крайречна – 1 бр. - Ул.“Вихрен – 1бр. - Общински път около Стопански двор – Долни Воден – 8 бр. На 19.08.2021г. кучетата са уловени и върнати на следните места: - Кръстовище на ул. „В. Левски“ и ул. „Индустриална“ – 1бр. - Център – 1бр. - Околовръстен път до „Полигруп“ - 1бр. - Ул. „Пирин“- 1бр. - Ул. „Ген. Дандевил“ и ул.“Костур“ – 2 бр. - Общински път в близост до ТИР – паркинг – Д. Воден – 5бр. По т. 4 – от заловени 22 бр. кучета 20бр. получиха пълния пакет услуги. Крайната цена, заплатена от Община Асеновград е 3186,00 лв. с ДДС, от която - За вътрешно обезпаразитяване на 22бр. кучета – 88 лв. - Ваксинация против бяс на 22 бр. кучета – 110 лв. - Кастрация на 20 бр. кучета – 1140 лв. - Външно обезпаразитяване – на 22 бр. кучета – 88 лв. - Маркировка на 22 бр. кучета – ушна марка и чип – 506 лв. - Улов и транспортиране на 22 бр. кучета – 1254 лв. По т. 5 – По време на кастрацията присъства ветеринарен лекар, член на НПО. По т. 6 - виж т. 2 По т. 7 – Все още няма насрочена нова дата за следваща акция.
  • 26.08.202111:58
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали