В процес 193 Приключени 2657

Сигнал №1092

Разделно събиране на отпадъци

Начало
25.08.2021
ID:
1092

Предложение

Подаден от: Павлин Коцев

Място/адрес: Ул. Захари Стоянов

Описание: Здравейте, подадох сигнал 1090 за препълнени контейнери за разделно събиране. Вашият отговор , че контейнерите не са за битови отпадъци , и че се събират на 2 седмици звучи безмислено, защото това не променя ситуацията. Предлагам да обсъждате въпроса и да намерите решение с графика , броя на кофите контрол над събирането или някакво друго СМИСЛЕНО решение. Очаквам отговор. Пожелавам ви успешно решение.


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 23.09.202116:09
    Уважаеми Господин Коцев, съгласно чл.19, ал.3, т.7 от Закона за управление на отпадъците „Кметът на общината отговаря за: организирането на дейностите по разделно събиране на масово разпространени отпадъци и/или оказва съдействие на организациите за оползотворяване на масово разпространени отпадъци, в т.ч. определя местата за разполагане на необходимите елементи на системите за разделно събиране и местата за предаване на масово разпространени отпадъци“. Община Асеновград е сключила договор с организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки – „БУЛЕКОПАК“ АД. Разположените контейнери са спрямо броя на населението на общината. Договорът е безвъзмезден и се обслужва по график предложен от фирмата и одобрен от общината. Контейнерите с жълт цвят се обслужват 2 – пъти месечно, в два последователни дни, четири пъти месечно, а тези със зелен цвят - веднъж на три месеца. Към момента съществува проблем с обслужващата техника и респективно контейнерите. Общинска администрация е сигнализирала организацията по оползотворяване на отпадъци от опаковки и се търси вариант за постоянно и трайно разрешение на проблема с обслужването.
  • 26.08.202108:44
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали