В процес 193 Приключени 2657

Сигнал №1065

складиране на изкопни материали и отпадък

Начало
12.08.2021
ID:
1065

Отпадъци/почистване

Място/адрес: ПИ 00702.535.202

Описание: Интересувам се , дали сте дали официално разрешение да се складират временно или за постоянно земни маси от изкопни дейности и строителни отпадъци в имот с ПИ 00702.535.202 ( частна общинска собственост), в случая при осъществяване на ново строителство на строеж на складова база в съседния имот с ПИ 00702.535.227 ? Багерите им в момента работят и прехвърлят земна маса и други отпадъци през оградата между тяхния строеж във вашия имот.


Статус: Приключен
Оценка: 3 от 1 потребител