В процес 196 Приключени 2657

Сигнал №1050

3 седмици без сметоизвозване в с.Тополово

Начало
06.08.2021
ID:
1050

Отпадъци/почистване

Място/адрес: ул. „Първи Май“ 17, 4260 Тополово, България

Описание: Здравейте! Днес стават 21 дена без извозане на битовите отпадъци в с.Тополово в участъка ул.Първи Май, ул.Мизия, ул.Спортист (възможно е да има и други необслужени участъци). Подаден е сигнал до кмета на селото на 03.08.2021г. и отговора на обслужващата фирмата е, че имат техническа повреда. В същото време в сряда 04.08.2021 колата за сметосъбиране мина в другата част на селото от другата страна на реката в т.нар.Малко Тополово. Смятаме, че подобна безотговорност от страна на фирмата при 45 градуса на въздуха е престъпление към здарвето на жителите.Моля да се предприемат СПЕШНИ И НЕЗАБАВНИ мерки за извозване на отпадъците, както и да бъдат инициирани санкционни действия от страна на Община Асеновград към фирмата, обслужваща района за неспазване на договорните отношения.Прилагам снимки.


Статус: Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител