В процес 192 Приключени 2653

Сигнал №105

Проблем с отпадъци в с. Нови извор

Начало
19.03.2020
ID:
105

Отпадъци/почистване

Подаден от: Костадин Иванов

Място/адрес: с.Нови извор

Описание: Контейнерите с отпадъци в с. Нови извор се почистват веднъж месечно. Това е недостатъчно особено във време на усложнена епидемична обстановка свързана с разпространение на Covid-19. Моля да се увеличи почистващият график и да се предприемат действия за дезинфекциране в районите около контейнерите! Моля да получа отговор на електроната ми поща!


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 10.04.202017:46
    Уважаеми г-н Иванов, услугата по сметосъбиране и сметоизвозване на село Нови извор се извършва по утвърден годишен график, посочен от кмета на населеното място. Графикът се изготвя спрямо заложените средства за сметосъбиране и сметоизвозване на всяко населеното място. При наличие на допълнителни средства може да се увеличи кратността на услугата.
  • 23.03.202016:35
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали