В процес 78 Приключени 2374

Сигнал №1041

Паркиране

Начало
04.08.2021
ID:
1041

Друго

Подаден от: Даниела Атанасова

Място/адрес: ул. Трети март 34

Описание: Моля, общинската администрация да даде разяснение как ще се реши проблема на всички живеещи на ул. Трети март №34, които не могат да паркират на заплатеното от тях място чрез годишен абонамент!!! Местата са заети от автомобили без нужните за целта пропуски или такса за използване на паркинг!!!


Статус: Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

История на промените

  • 10.08.202112:23
    Уважаема г-жо Атанасова, във връзка с подадения от Вас сигна за паркиране по местодомуване ви цитираме чл.27 от Наредбата за организация и контрол при паркиране и престой. А именно: "Чл.27.(1) На улици и площади – общинска собственост - с въведен режим за платено паркиране “Зони за платено паркиране” се въвежда режим на преференциално паркиране на моторни превозни средства (МПС) по постоянен адрес на собствениците им (местодомуващи). (2) Собственици на МПС (или ползватели на МПС на друго основание), живеещи по постоянен адрес на улици с въведен режим за платено паркиране „Зони за платено паркиране", имат право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес по посока на движението в сектора, ограничен от най-близките пресечни улици, а за живеещите на пешеходната зона - на паркинга на ул. "Изложение", след заплащане на цена за паркомясто по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ). (9) При недостиг на паркоместа в близост до местодомуващите, право на преференциално паркиране по постоянен адрес с пропуски имат първите, заели паркоместата. Останалите паркират на други места в "Зони за платено паркиране".
  • 04.08.202113:35
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали