В процес 157 Приключени 2633

Сигнал №1040

ул. Изложение

Начало
04.08.2021
ID:
1040

Друго

Подаден от: Даниела Атанасова

Място/адрес: ул. Трети март 34

Описание: Паркингът на ул. Изложение е препълнен всеки ден още от 9:00ч. . Автомобили без нужните пропуск или касова бележка за заплатен паркинг са навсякъде като така заемат местата на заплатилите годишни абонаменти за паркиране по местоживеене. Коли влизат от забранената посока и така избягват заплащането на такса за вход. Паркингът на "Москва" е пълен с излезли от употреба автомобили , който по всяка вероятност са на общинска администрация. Моля Община Асеновград да се сезира и да вземе отношение по този въпрос, защото не е нормално 8 години да заплащаш годишен абонамент за паркиране по местоживеене и да няма къде да паркираш!!! Прилагам снимки на автомобили без пропуск или касова бележка!!!


Статус: Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

История на промените

  • 10.08.202112:01
    Уважаема г-жо Атанасова, във връзка с подадения от Вас сигна за паркиране по местодомуване ви цитираме чл.27 от Наредбата за организация и контрол при паркиране и престой. А именно: "Чл.27.(1) На улици и площади – общинска собственост - с въведен режим за платено паркиране “Зони за платено паркиране” се въвежда режим на преференциално паркиране на моторни превозни средства (МПС) по постоянен адрес на собствениците им (местодомуващи). (2) Собственици на МПС (или ползватели на МПС на друго основание), живеещи по постоянен адрес на улици с въведен режим за платено паркиране „Зони за платено паркиране", имат право да паркират в тази зона в близост до постоянния си адрес по посока на движението в сектора, ограничен от най-близките пресечни улици, а за живеещите на пешеходната зона - на паркинга на ул. "Изложение", след заплащане на цена за паркомясто по Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ). (9) При недостиг на паркоместа в близост до местодомуващите, право на преференциално паркиране по постоянен адрес с пропуски имат първите, заели паркоместата. Останалите паркират на други места в "Зони за платено паркиране".
  • 04.08.202113:33
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали