В процес 98 Приключени 2601

Сигнал №1036

Указателна табела на ул. Иван Вазов

Начало
02.08.2021
ID:
1036

Повредена/липсваща табела/пътен знак

Подаден от: Добрин Янков

Място/адрес: Атанас Маринов 3

Описание: Във връзка с подадено от мен предложение за поставяне на легнал полицай и указателна табела за играещи деца, както и последващото поставяне на такава искам да сигнализирам, че последната не е поставена коректно. Табелата е поставена в началото на ул. Иван Вазов, където няма жилещен квартал и няма видимост към нея. Предложението на целия ни жилещен квартал е да се примести непосредствено преди ул. Сава Катрафилов на видимо мястно, както и знак оказващ максимална скорост от 30 км/ч. Все още настояваме за поставяне на поне два легнали полицая преди ул. Сава Катрафилов и след ул. Кочо Честименски.


Статус: Приключен
Оценка: 2 от 1 потребител