В процес 194 Приключени 2653

Сигнал №101

Почистване

Начало
17.03.2020
ID:
101

Отпадъци/почистване

Подаден от: Димитринка Трачева

Място/адрес: с. Златовръх

Описание: Контейнерите за отпадъци в с. Златовръх , общ. Асеновград се почистват веднъж месечно. Това е крайно недостатъчно. Ако е възможно да се увеличи почистващият график на 2 или 3 пъти месечно. Или в най-добрия случай веднъж седмично. С повишаване на температурите контейнерите се превръщат в развъдник на микроби.


Статус: Приключен
Оценка: 3 от 1 потребител

История на промените

  • 01.04.202010:08
    Уважаемо г-жо Трачева, услугата по сметосъбиране и сметоизвозването на село Златовръх се извършва по утвърден годишен график, посочен от кмета на населеното място. Графикът се изготвя, спрямо заложените средства за сметосъбиране и сметоизвозване на всяко населеното място. При наличие на допълнителни средства може да се увеличи кратността на услугата.
  • 18.03.202008:37
    Сигналът е получен и е в процес на обработка.

Всички видове сигнали