В процес 49 Приключени 1719

Списък с всички подадени сигнали в община Асеновград

Филтър за сигнали

Поправка на Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета

Начало
09.03.2020
ID:
70

В Наредбата за овладяване на популацията на безстопанствените кучета пише чл 6. (2) пише "Забранява се храненето на безстопанствени животни (котки и кучета) с изключение на случаите, в които, хранещият не е подписал декларация по чл.47, ал.3 от ЗЗЖ." Според мен това няма смисъл и трябва да се поправи. Този текст трябва да пише "хранещият Е подписал декларация" а не обратното. Излиза, че само при подписана декларация е забранено да се хранят тези животни, което очевидно не е намерението

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител