В процес 192 Приключени 2653

Списък с всички подадени сигнали в община Асеновград

Филтър за сигнали

Жалба срещу незаконно строителство

Начало
29.03.2022
ID:
1528

Моля да бъде извършена проверка на незаконни постройки,намиращи се зад задната ограда на нашия имот,наподобяващи бунгала и навеси,единия от които е залепен за страничната ни ограда. Постройките са в състояние,в което създават предпоставки за живота и здравето на гражданите,тъй като са застрашени от самосрутване,създават услови за възникване на пожар,вредни са в санитарни-хигиенно отношение и не на последно място са на територията на чужд имот.

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

НЕЗАКОНЕН СТОЕЖ - НАВЛИЗАНЕ В ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ

Начало
24.03.2022
ID:
1518

Здравейте , Моля за обратна връзка по затворен сигнал 826 от 18.05.2021г .Моля за информация по възможност в писмен вид относно констатацията и проверката от експерти, както и моля за преразглеждане на случая отново с цел премахване на незаконното навлизане в имота ми .По предходния сигнал не съм уведомен след предприетите стъпки от Ваша страна какво е становището Ви .Очаквам да посочите контактно лице към което мога да се обърна при възникнали въпроси от моя страна - телефон за връзка с Вас!

Статус:  Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

Незаконно надстрояване на два етажа

Начало
10.02.2022
ID:
1456

!ЖАЛБА! Кмет на община Асеновград, г-н Христо Грудев. Уважаеми господа, моля да бъде обърнато внимание за спешна проверка на място във връзка с незаконно строителство, надстройка не на един ,а на два етажа на съществуваща жилищна сграда в имот с КИ 99088.503.516 кв. Долно Воден. Находящ се на улица Драва 21, кв. Долно Воден. Извършено на своя глава от лицето Шабан Османов Абдурахманов. Разчитам на спешна намеса от ваша страна, защото ако всеки почне така - какво става? Ще следя дали ще се обърне внимание. Благодаря Ви за вниманието. С Уважение, Г - М!

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Незаконни постройки

Начало
14.01.2022
ID:
1380

Сигнализирам, Ви , че в имота ми на ул.,, Атанас Свещаров '' 21 съществуват незаконни постройки- два навеса и масивна постройка, които са собственост на Ани и Стефан Шенкови. Моля за вашето съдействие, за премахването на същите.

Статус:  Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

Незаконен строеж!

Начало
13.01.2022
ID:
1379

Във връзка с изпълняването на незаконно строителство от съседа живущ в гр. Асеновград ул. ,, Зах.Стоянов''77:бях подала жалба, на която получих отговор с входящ номер 94Т182(30.07.2021).Отговора не ме удовлетворява и не отговаря на истината. В жалбата не става въпрос за укрепване на съществуваща постройка, а за изключително нова такава, която е построена в/у съществуващата. Допълнителните постройки са едноетажни, новата постройка е като втори етаж и не може да се счита за допълваща постройка! Тази постройка е построена в периода пт 2019-2020, така че не може да се счита като търпим строеж на сграда построена до 2001г.,така както е цитирано в отговора Ви. Няма как дадена постройка да се укрепва като се надстроява с нова! Искам повторна проверка и отговор съгласно ЗАКОНА!

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Строеж на гараж на зелена площ

Начало
26.10.2021
ID:
1227

Здравейте, на 25.10.2021 г. забелязах, че на тревната площ е налят бетон. Обадих се в Общината и оттам г-жа Катя /не й знам фамилията/ каза, че там има гаражи на посоченото място. Искам да заявя, че на това място няма такива от 8 години и е тревна площ. Закупих апартамент на ул. Рилска 15 през 2021 г., като единият гараж "уж" беше мой и аз го премахнах. До него беше на вече покойния Тома Паскалев и този гараж също е премахнат. На това място, подчертавам, няма гаражи, а само тревна площ. Имаше и дърво, което отрязаха, за да направят гаража. При необходимост мога да представя снимки.

Статус:  Приключен
Оценка: 3 от 1 потребител

Незаконно строителство

Начало
11.09.2021
ID:
1120

Незаконо настрояване на беседка върху незаконна настроена построика и ограничаване на достъп до жилещтна зграда

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Премахната детска площадка за построяването на гараж

Начало
02.07.2021
ID:
942

Добър ден! Вчера на ул.Цар Иван Асен 2 117 беше премахната детска площадка ,пейки, масички и беше поставен метален гараж на живущ в блока,без знанието и одобрението на останалите хора,но с разрешение на общината! Събрани са подписи и днес ще подадем жалба, в община Асеновград/ където въпросния съсед е служител/. Очакваме адекватно решение.

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Построяване на незаконно временно съоражение

Начало
01.07.2021
ID:
938

Уважаеми г-н Грудев, Желаем да подадем сигнал за това, че преди три години се постави незаконно съоражение/ заслон/ на зеленчуковия магазин, който се намира под жилището ни на първия етаж. Когато предстоеше построяването му имаше устна уговорка между собствениците на магазина и нас, като собственици на жилището, че няма да закрепят съоражението/ заслона/ на терасата ни, която се намира непосредствено над магазина, но тя така и не беше спазена, като заслона се закрепи точно там и навлезе в имота ни. Вече три години се налага да изтърпяваме неспазване на обществения ред и определените часове за вдигане на шум. Моля, за проверка и съдействие от ваша страна за премахване на въпросното временно съоражение! Блатодарим ви!

Статус:  Приключен
Оценка: 1 от 2 потребителя

незаконно навлизане /строеж/ в частен имот

Начало
18.05.2021
ID:
826

Здравейте , Моля за своевременни мерки от Ваша страна във връзка с навлизане в частен имот и извършване на строителни дейности в него.Неправомерно , несъгласувано и незаконно е навлизането в личната ни собственост / прилагам снимки .Извършителят е предупреден устно и помолен учтиво да преустанови тези си незаконни дейности - в рамките на 4 месеца действия от негова страна не бяха предприети и навлизането в частния ни имот е на лице.Моля за бърза проверка , има законови изисквания за минимални отстояния на строеж от границите към съседни имоти.Ще сезираме необходимите институции .

Статус:  Приключен
Оценка: 3 от 1 потребител