В процес 93 Приключени 2823

Списък с всички подадени сигнали в община Асеновград

Филтър за сигнали

сигнал за незаконна козирка

Начало
15.06.2023
ID:
2539

искаме да подадем сигнал за незаконна козирка монтирана върху тротоара ,който е общински .Тъй като смятаме , че е незаконна и желаем да бъде премахната , тъй като човека претендира ,че това е лично негово парко място ,прилагам и снимки , за да се види ,че там никога не е имало излаз на гараж. Прилагам снимки преди и след , желая и моля да бъде предупредено лицето и премахната козирката . ще помоля и за входящ номер .

Статус:  Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

Сигнал за незаконен строеж

Начало
11.06.2023
ID:
2525

Здравейте! Искам да попитам този строеж, виден от приложените снимки и с локация на ул. Захари Стоянов No 21: https://goo.gl/maps/UtFz74c8AivLUj5E8 има ли разрешително от архитекта на община Асеновград и законен ли е? Фасадата на сградата е на по-малко от 2 метра от пътя, тоест, завзета е площ от тротоара, а терасите излизат на самия тротоар и представляват реален риск за пешеходците. Сградата изглежда като фамилна, но се строи с височината на панелен блок. Изглежда като да се строи без да се спазват законовите изисквания за отстояние от тротоара, публична общинска собсвеност, и за височина на сградата. Прилагам снимки. Поздрави, Айлин Юмерова

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

нарушаване на обществения ред

Начало
09.06.2023
ID:
2519

Молим Общината на Асеновград да обърне внимание на неправомерно поставена шатра в междувходовото пространство на вх,Б на ул.КНЯЗ БОРИС 1 , N 8 където системно и в нощни часове се събират младежи–познати на един от съседите. Отношението му към останалите живущи и на трите входа е абсолютно унизително и подигравателно и затова положението става нетърпимо.Ние живущите търсим съдействие този проблем да се реши по законов ред,защото вече ескалира.

Статус:  Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

Поставяне на врати в партера

Начало
29.05.2023
ID:
2476

Лицето Кирил Кирилов,живееш в същата сграда (ЕТ. 2) постави две врати в партера на кооперацията която живеем въпреки,че никой не му е делигирал подобни права.Това са общи части и се явяват половина от партерния етаж .Така правото на свободно преминаване на моето семейство е погазено!Това е самоуправство.Ще помоля компетентните органи на местната власт да направят необходимото за да бъдат премахнати тези незаконно поставени преградни съоражения!

Статус:  Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

Незаконно стройтелство с. Златовръх между имот на ул.Рожен 14 и имот навиращ се в местност Над селото

Начало
26.05.2023
ID:
2471

Незаконно строителство в с.Златовръх ул.Рожен 14 и имот в съседство в местност Над селото,между двата имота има общински път,който е незаконно присвоен към имота на ул .Рожен 14,моля да бъдат взети мерки по възстановяването на този път,при необходимост мога да представя скици,протоколи от геодезист

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Страх от бездействие

Начало
20.04.2023
ID:
2388

Уважаеми г-н Кмете, моля за вашата намеса , тъй като администрацията , на която Вие сте дали права да следи за незаконно строителство бездейства. До като тече проверка по нашите два сигнала, цялата къща вече е премахната. Ако другата част от сграда се срути и има пострадали, кой ще носи отговорност? Нашите предходни сигнали още се работят от някой специалист, който просто трябва да отиде до строежа!

Статус:  Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

Незаконно строителство

Начало
07.04.2023
ID:
2353

Здравейте, изпращам ви сигнал за незаконен строеж, който е започнал без строителна линия и ниво. Към настоящия момент няма влязло в сила строително разрешение. Всяка събота и неделя строителите са на място и работят. Дейностите са в събота инеделя, за да не може Община Асеновград за направи каквито и да е действия срещу извършителите. Няма информационна табела, няма строителен надзор. Моля да проверите КАКВО ИМА ЗА СТРОЕЖА. В СЪЩИЯ ИМОТ има и друго незаконно строителство, Моля да проверите как се издава ново разрешение при наличие на толкова незаконни постройки.

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Незаконнен ламаринен гараж

Начало
07.04.2023
ID:
2352

В с.Златовръх,ул.Рожен има поставен незаконно на улицата ламаринен гараж,който пречи на движението и не само,нека се вземат мерки по отстраняването му

Статус:  Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

Незаконно строителство

Начало
03.04.2023
ID:
2331

Извършва се премахване на Стара жилищна сграда без влязло в сила строително разрешение. Рс 136 от 13.06.2022г се обжалва в Адм. Съд Пловдив адм. Дело 321 от 2023 г. 9състав. Няма одобрен проект за премахване на старата сграда въпреки това от къщата , която трябва да се санира има останали само две стени.

Статус:  Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

Поставят врора антена на покрива на зграда в електроапаратурният завод

Начало
20.12.2022
ID:
2110

На покрива на сграда в електроапаратурният завод се изгражда втора голяма антена на мобилен оператор. Имат ли въпросните антени издадено разрешение за поставяне(строеж) от главният архитект на община Асеновград. Ако има моля да качите документа в отговора, за да се запознаем с него!

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител