В процес 194 Приключени 2653

Списък с всички подадени сигнали в община Асеновград

Филтър за сигнали

Нямам отговор на мой въпрос

Начало
25.07.2022
ID:
1768

Преди повече от месец зададох въпрос, с чие позволение е поставен павилион за пазарски дрехи между Т маркет и църквата "Св.Атанас". До момента не съм получила отговор от вас. Сега подавам сигнал със същото питане и предложение павилионът да бъде премахнат, тъй като загрозявя и понижава стойността на обекта зад него, т.е църквата. Очаквам вашият отговор и разршаване на казуса.

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Сигнал, паднало дърво

Начало
25.07.2022
ID:
1767

Паднало, изгнило дърво, да се махне.

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Опасна дупка

Начало
24.07.2022
ID:
1765

Опасна улична дупка почва да се образува на посочения адрес.

Статус:  Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

Съседа ни отглежда кози в двора си

Начало
24.07.2022
ID:
1764

Здравейте. Месец по- късно след извършената Ви проверка по сигнал N: 1674 Г-н Георги Димов продължава спокойно да си отглежда миризливите кози! Благодарим за бързата реакция!

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Намален воден дебит на каптаж "Свети Георги", с водоподаване в с. Горнослав, с. Долнослав, с. Червен, с. Искра и с. Леново

Начало
23.07.2022
ID:
1762

В резултат на продължителното засушаване и силно намаления дебит на водоизточника за нормалното захранване на населените места - с. Горнослав, с. Долнослав, с. Червен, с. Искра и с. Леново, моля да бъде обсъдено въвеждането на алтернативен водоизточник за далечните села - Леново и Искра. Опасявам се за пресъхване на единствения, поради прекомерната консумация, водоизточник и увеличаващата се миграция към малките населени места. Надявам се предложението да бъде взето под внимание. Следващият сигнал ще бъде изпратен към Министерството на околната среда и водите относно неправилната политика по управление на водите относно осигуряванете на достатъчно по количество и с необходимото качество вода за нуждите на населението.

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Осветление и пешеходна пътека

Начало
22.07.2022
ID:
1761

Моля за легнал полицай на конската чешма и осветително тяло на ул.кн.Батенберг 5точно на стълба до комунала защото улицата е тъмна.

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

недовършени ремонтни дейности

Начало
22.07.2022
ID:
1760

Здравейте , преди около месец имаше авария на ВиК на тротоара пред дома ни на Искра 17 . Аварията беше възстановена , но след тях оставиха всичко все едно е имало война . Цялата улица е страшно мръсна и прашна от недовършени ремонтни дейности на въпросната фирма

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Осветление

Начало
21.07.2022
ID:
1758

Вече 2 месец осветлението в началото на улицата на стълбичката към палеонтологичния музей или т.н. към Младежкия не работи. Моля обърнете внимание. Също бих желала да разбера няма ли някаква група която да проверява за неработещо осветление или разчитате само на сигнали от граждани?

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Осветление

Начало
21.07.2022
ID:
1757

Вече 2 месец осветлението в началото на улицата на стълбичката към палеонтологичния музей или т.н. към Младежкия не работи. Моля обърнете внимание. Също бих желала да разбера няма ли някаква група която да проверява за неработещо осветление или разчитате само на сигнали от граждани?

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Относно входирана подписка с вх. N°14.00.3130 от21.06.22г

Начало
21.07.2022
ID:
1756

От отговора на г-н Манолов, не става ясно кой ще сезира ,,Вик" ЕООД Пловдив относно състоянието на водопреносната и канализационна система. Улиците не се пот държат и от фирмите за чистота, не се коси тревата, не се метът улиците, не се пръска за кърлежи и други насекоми, гъмжи от. комари. Което също беше описано в подписка та, но остана без отговор

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител