В процес 148 Приключени 2632

Списък с всички подадени сигнали в община Асеновград

Филтър за сигнали

Подкастране на дървета

Начало
05.11.2022
ID:
2011

От 3 години чакаме да се подкастрят дърветата, които са белязани.

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Отпадъци извън кофите

Начало
04.11.2022
ID:
2010

Моля, да бъдат осигурени още кофи за отпадъци. Че тези двете са пълни до 12 на обяд. И след 12 всеки който отиде да си изхвърли боклука го изхвърля извън кофата. А когато сутрен се събират тези който са отвън си остават там и се разнасят. Все пак две кофи за хората който живеят в района са крайно недостатъчни.

Статус:  Приключен
Оценка: 1 от 1 потребител

Вандализъм върху общинска собственост- асфалтена настилка на ул.Тракия 46-48

Начало
04.11.2022
ID:
2009

Днес- 04.11.2022г. около 11 часа , собственика на апатрамент на ул. Тракия 48- Нейчо Казайков прояви вандализъм върху общинска собственост- в случая чист и здрав асфалт на пътната настила между двете съседни къщи на ул.Тракия0 46-48. Проявата на вандализъм е изразена в драскане на асфалтената пътна настилка с трудно,дори невъзможно отстраним спрей в червен цвят. Подбудите на господина не мога да коментирам. Тъй като нарушава визията и благоустройство на улицата и прави неприятна гледката пред жилището ми, моля да бъдат взети мерки от страна на общината за почистването и съответно налагането на санкция към нарушителя.Като буден гражданин съм на мнение, че никой няма право да посяга върху визията на прекрасния ни град и да остане безнаказан. Оставам с Уважение- Ива Чавкова

Статус:  Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

Проблем с новата велоалея

Начало
04.11.2022
ID:
2008

Асфалта цъфти и се разпада!

Статус:  Приключен
Оценка: 3 от 1 потребител

Изоставено купе на автомобил

Начало
04.11.2022
ID:
2007

Пускам за 3 път сигнал за тази кола вашият отговор преди месец беше следния : Относно изоставено купе на автомобил в гр. Асеновград на ул. "Кн. Ал. Батенберг" бяха извършени неколкократни проверки след изтичане срока на доброволно премахване. На 19.09.2022 Комисия назначена със Заповед на Кмета на Община Асеновград залепи предписание и състави констативен протокол. На 04.10.2022 ще бъде извършена повторна проверка. Ако след изтичането на 14-дневния срок купето не бъде премахнато ще бъде приложена процедурата по чл.73 от Наредбата за управление на отпадъците. Колата продължава да е там въпреки че е минал срока който сте написали от 14 дни дори и месец е минал , какво трябва телевизията ли да докарам за да обесни някой на тези хора да го махнат от там !!!!!! Моля погрижете се веч

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Лошо състояние на главните улици в кв.Горни Воден

Начало
03.11.2022
ID:
2006

Главните улици на кв.Горни Воден (ул.Свети Кирик и ул.Македония) са в укаяно състояние! Осеяни са с големи дупки (кратери), които са предпоставка за повреда на автомобилите, които всекидневно преминават по тях. Моля да бъдат взети необходимите мерки за отстраняването на дупките по главните артерии на квартала.

Статус:  Приключен
Оценка: 0 от 0 потребител

Сигнал

Начало
03.11.2022
ID:
2005

Здравейте! Искам да Ви помоля спешно да се почисти задния вход на ДГ"Слънце".На входа има поставен кош(което е много добре),но този кош не е чистен поне три седмици,както и падналите листа от дърветата! Всички боклуци от коша са по тротоара. Не мисля ,че това е примера който трябва да даваме на децата си.

Статус:  Приключен
Оценка: 4 от 1 потребител

Не се вижда светофара на училище Христо Ботев от дървото

Начало
02.11.2022
ID:
2004

Светофара на училище Христо Ботев не се вижда от листата на дървото! И свети твърде слабо и няма добра видимост!

Статус:  Приключен
Оценка: 5 от 1 потребител

от дълги години изоставена кола с № РВ 4966 РК

Начало
02.11.2022
ID:
2003

На улица Княгиня Евдокия № 4 е паркирана от дълги години стара кола с изпочупени стъкла и се пълни непрекъснато с боклуци. Колата е на един от собсвениците на сградата, които нехае за това положение! Освен това, колата заема едно от толкова необходимите за живущите паркоместа! Същия собственик ползва поради тази причина две паркоместа и отнема правото на другите живущи в сградата да паркират колите си на безопасно за място! Номера на колата е: РВ 4966 РК Моля за съдействие от общината, да бъде отсранена колата и освободено мястото в полза на всички живущи! Благодаря за подкрепата в усилията ни за чистота и ред!

Статус:  Приключен
Оценка: 3 от 1 потребител

Опасен наклонен тухлен зид.

Начало
02.11.2022
ID:
2002

Съществуващия тухлен зид висок над 2 м на бившия ресторант Москва е компрометиран и наклонен опасно към тротоара и улицата , където ежедневно минават стотици пешеходци. В един момент зида ще падне и ако затисне и убие невинни хора , не ми се мисли за вас , понеже обекта е общинска собственост.

Статус:  Приключен
Оценка: 3 от 1 потребител